Lening voor eigen woning in de familiesfeer

donderdag 20/03/2014

De verschuldigde rente over een hypotheek is aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting wanneer deze voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderd en bestaat de verplichting om af te lossen op de lening voor de eigen woning om in aanmerking te komen voor de renteaftrek voor de eigen woning. Deze nieuwe voorwaarde is alleen van toepassing wanneer voor het eerst een hypotheek is afgesloten na 1 januari 2013 of als de bestaande lening na 1 januari 2013 is verhoogd. Deze nieuwe leningen moet u annuïtair of lineair aflossen in uiterlijk dertig jaar.

Zoals wellicht al bij u bekend zal zijn, mag u deze lening voor de eigen woning ook afsluiten bij bijvoorbeeld een familielid of uw B.V. Daarbij moet u er echter wel op letten dat u de gegevens van deze lening door moet geven aan de belastingdienst om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. De Belastingdienst wil namelijk controleren of de lening aan de voorwaarden voldoet. Om de gegevens door te geven, kunt u gebruik maken van het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’ dat per post opgestuurd kan worden naar de Belastingdienst / Centrale Administratie. Wanneer u beschikt over een DigiD kunt u de gegevens ook online doorgeven.