Lening van de B.V. is speerpunt Belastingdienst 2016

donderdag 24/12/2015

Elk jaar heeft de Belastingdienst wel een speerpunt in de aangifte inkomstenbelasting waar zij extra aandacht aan besteden. Voor 2016 is dat het onzakelijk lenen door de directeur-grootaandeelhouder (dga) van de B.V. De fiscus gaat in 2016 extra controleren op het buitensporig renteloos lenen en onttrekken van geld uit de B.V. voor onzakelijke doeleinden en de hoogte van de rekening courant lening van de dga.

Veel dga’s lenen geld in de vorm van een rekening courant lening van de eigen B.V. In de loop van tijd neemt het saldo van de rekening courant schuld vaak steeds verder toe terwijl er onvoldoende zekerheden tegenover staan. De Belastingdienst vindt dit soort leningen onzakelijk en zal daarom sancties opleggen. Doordat de fiscus tegenwoordig gebruikmaakt van systemen die aan elkaar zijn gekoppeld zijn ze sneller op de hoogte van (mogelijk) onzakelijke leningen. De Belastingdienst kan eisen dat de dga de rekening courant schuld direct terugbetaald of anders toch minstens in een bepaalde periode afbouwt. Om dit alles te voorkomen is het belangrijk om een zakelijke leningsovereenkomst op te stellen en voldoende zekerheden te stellen. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.