Lenen van familie (elk nadeel heeft zijn voordeel)

donderdag 30/07/2015

Binnen de familie kan wellicht optimaal gebruik gemaakt worden van de lage rentestand van dit moment. Heb je op dit moment als ouders wat geld achter de hand dan heb je het nadeel dat je over dat tegoed nauwelijks rente ontvangt op een spaarrekening. Omgekeerd is de huidige lage rentestand voor kopers van een woning juist erg gunstig (voordelig) omdat tegen een lage rente geleend kan worden.

Voor ouders die wat spaargeld hebben en een beter rendement willen op hun geld is het te overwegen om de kinderen een lening te verstrekken voor de eigen woning. Uiteraard moet de lening onder zakelijke en wettelijke voorwaarden worden aangegaan, maar onder de huidige omstandigheden kan de rente op de lening betrekkelijk laag blijven. Het rentepercentage dat wordt gehanteerd zal altijd een hoger rendement opleveren dan wat aan rente op de spaarrekening kan worden ontvangen.

Voor de kinderen levert dit geen nadeel op, want als de lening aan de wettelijke voorwaarden voldoet om als eigenwoningschuld te worden aangemerkt dan kan het kind de rente in aftrek brengen op het inkomen. Daardoor krijgt het kind een deel van de betaalde rente terug van de Belastingdienst (zoals dat ook het geval is wanneer de lening bijvoorbeeld bij een bank wordt afgesloten).

Kan uw kind de rente niet betalen, dan kunt aan het einde van het jaar een deel van de rente aan uw kind schenken. Tot een bedrag van 5.277 euro (2015) per jaar kan dat zelfs zonder dat er schenkbelasting wordt geheven.

Heeft u over dit onderwerp nog vragen, neem dan even contact met ons op.