Lenen bij je (stamrecht)-BV? Zorg dat de lening zakelijk is!

donderdag 08/03/2018

In het verleden zijn behoorlijk wat Besloten Vennootschappen (BV) opgericht met als doel om daar de verkregen ontslagvergoeding in onder te brengen. Dit om belasting uit te stellen en voor de toekomst een (aanvulling op het) pensioen uit te betalen aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Veel DGA’s hebben na de afstorting van de ontslagvergoeding de in de BV aanwezige gelden weer deels of volledig geleend van de BV.

Deze leningen zijn echter niet altijd onder zakelijke voorwaarden aangegaan en dat is fiscaal een behoorlijk risico. Zakelijke voorwaarden wil zeggen dat een onafhankelijke derde onder dezelfde voorwaarden het geld had mogen lenen, een aflossingsschema aanwezig is, rente wordt berekend en zekerheid wordt gesteld.

Wanneer de inspecteur van de Belastingdienst vindt dat de lening onder onzakelijke voorwaarden is afgesloten, dan kan hij stellen dat er geen sprake is geweest van een lening, maar van afkoop. Dit heeft als consequentie dat de ontslagvergoeding wordt aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking waarover loonheffing verschuldigd is. Hiervoor kan de inspecteur dan een naheffingsaanslag op leggen.

Onlangs heeft de Rechtbank Noord-Holland een uitspraak gedaan in een dergelijke casus (Rechtbank Noord-Holland, 13 februari 2018, ECLI (verkort): 1014). De BV had kort na ontvangst van de ontslagvergoeding het bedrag weer uitgeleend aan de DGA. Er was keurig een leningsovereenkomst opgesteld met aflossing, rente en zekerheid in de vorm van hypotheek op het huis als onderpand. Echter! De totale hypotheek op het huis was veel hoger dan de waarde van het huis. Omdat de DGA niet aannemelijk kon maken dat hij privé genoeg geld had om borg te staan voor de lening en de tijd tussen de storting in de stamrecht-BV en de lening erg kort was geweest, had de inspecteur het gezien als afkoop en een naheffingsaanslag opgelegd. De rechtbank was het uiteindelijk met de inspecteur eens waardoor de naheffingsaanslag in stand bleef en alsnog loonheffing moest worden afgedragen.

 

Mocht u vragen hebben in verband met pensioen en/of echtscheiding; neem dan contact op met onze specialisten.