Lage-inkomensvoordeel (LIV)

donderdag 31/01/2019

Vanaf 2017 kunnen werkgevers gebruik maken van het Lage-inkomensvoordeel (LIV). De werkgever kan met deze regeling in aanmerking komen voor een verlaging van de loonkosten, indien het salaris minder is dan 125% van het minimumloon.

Het Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

• Het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder;
• Het aantal verloonde uren in het kalenderjaar moet minimaal 1.248 uur zijn;
• De AOW-gerechtigde leeftijd is nog niet bereikt.

De subsidie wordt door de belastingdienst automatisch betaald op basis van de aangifte loonheffingen over 2018. In maart 2019 ontvang je een “voorlopige lijst” vanuit het UWV.

Het kan zijn dat er om wat voor reden dan ook met een foutief aantal uren wordt gerekend waardoor de subsidie te hoog of te laag is vastgesteld, daarom is het van groot belang dat je de te ontvangen lijst controleert, dit ter voorkoming dat je je ten onrechte rijk rekent of jezelf te kort doet.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.