Kwijtschelding kan noodzakelijke uitkoop vennoot zijn

vrijdag 13/06/2014

De rechtbank in Zeeland heeft onlangs bepaald dat indien een uitkoop van een vennoot plaatsvindt in het belang van het bedrijf, de daarmee gemoeide kosten in beginsel aftrekbaar zijn. Deze kosten kunnen ook bestaan uit een kwijtschelding van het negatieve kapitaal van de uit te kopen vennoot.

Zonder deze uitkoop zou de vof failliet gaan. De uit te kopen vennoot was namelijk wel hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vof, maar kon zelf geen verhaal bieden. Hij wilde alleen uit de vof treden als zijn negatieve kapitaal bij de vof werd kwijtgescholden. Rechtbank Zeeland-West-Brabant vond dit alles voldoende om te concluderen dat de uitkoop inderdaad in het belang van het bedrijf was. De kosten van deze uitkoop waren dan ook aftrekbaar. Dat geen sprake was van een daadwerkelijke betaling maar van een kwijtschelding, maakte niets uit.