Krijgt u nog geld terug op uw rentederivaat?

donderdag 10/12/2015

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft geconstateerd dat herbeoordelingen van rentederivatendossiers bij de zes betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten. Wellicht kan de herbeoordeling van uw renteswap of rentecap u nu geld opleveren.

Het AFM heeft vastgesteld dat een substantieel deel van de herbeoordelingen opnieuw zal moeten plaatsvinden omdat de banken het wettelijk kader onvoldoende hebben toegepast. De AFM heeft daarnaast tekortkomingen geconstateerd bij de eigen toetsing van de herbeoordelingen en heeft inmiddels maatregelen genomen om dit toetsingsproces te verbeteren.

De verantwoordelijkheid voor de herbeoordelingen van de rentederivatendossiers ligt primair bij de banken. Op grond van een recente nadere analyse van steekproeven door de AFM is de conclusie dat de herbeoordelingen van de banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten. In de herbeoordelingen van de banken en de controle daarop door de AFM is in onvoldoende mate sprake geweest van aansluiting bij het wettelijk kader. Bij de uitvoering van hun eigen werkprogramma’s blijken banken het klantbelang onvoldoende centraal te hebben gesteld.

Als u dus een renteswap of rentecap of een ander derivaat hebt afgesloten dan zou het goed zo kunnen zijn dat u de verhoging van de risico opslag geheel of gedeeltelijk terug kunt krijgen. Als er nog geen herbeoordeling heeft plaatsgevonden of voor u niet zichtbaar vraag hier dan expliciet om bij uw bank, het kan u wellicht duizenden euro’s opleveren.

Meer informatie hierover vindt u in deze brochure.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand, kunt u contact opnemen met ons kantoor.