KOR (KleineOndernemersRegeling)

donderdag 21/06/2018

KOR (KleineOndernemersRegeling) is een Nederlandse belastingregeling die kleine ondernemers onder bepaalde voorwaarden het recht geeft op vermindering van btw-afdracht of vrijstelling van btw-afdracht.
Betaal je niet zo veel btw per jaar? Met de KleineOndernemersRegeling (KOR) kun je je verschuldigde btw nog verder verlagen.

Wanneer heb je recht op de korting?
1. Je draagt in 1 jaar minder dan 1.883,- btw af na aftrek van de voorbelasting
2. Je hebt een eenmanszaak.
Of je onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen.
Bijvoorbeeld een maatschap of een vennootschap onder firma.
3. Je onderneming is in Nederland gevestigd.
4. Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.
Het bijhouden van een boekhouding en het uitreiken van facturen is dus verplicht is.

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden en moet je in een jaar 1.345 of minder btw betalen? Dan hoef je helemaal geen btw meer te betalen.

De vermindering mag per kwartaal worden verrekend en wanneer je per saldo over een jaar recht hebt op teruggaaf dan kan dit ook achteraf nog verrekend worden voor het gehele jaar.

Belastingvermindering voor kleine ondernemers

 Hoeveel btw zou je
 per jaar moeten
 betalen aan de Belastingdienst?

Hoeveel vermindering krijg je?

  1.883 of meer

Geen vermindering

 Meer dan 1.345 maar minder dan  1.883

2,5 x ( 1.883 – (btw-bedrag van vraag 5a van de aangifte –  voorbelasting van vraag 5b van de aangifte))

  1.345 of minder

De vermindering is gelijk aan 
het te betalen btw-bedrag. Je hoeft dus geen btw te betalen  (maar je moet wel aangifte doen).

  0 of minder

Je krijgt geen vermindering

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.