Kopie identiteitsbewijs niet in strijd met AVG

donderdag 03/01/2019

In artikel 29 Wet LB staat dat de werknemer zich moet identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Hij moet de werkgever toestaan een kopie hiervan in de administratie te bewaren. Als de werknemer de foto en Burgerservicenummer onleesbaar maakt, voldoet hij niet aan deze verplichting. De werkgever moet dan het anoniementarief toepassen.

Identificatieplicht en AVG

De identificatieplicht van de werknemer is niet in strijd met de AVG. In artikel 6, lid 1, letter c van de AVG staat dat verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is, als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Wettelijke verplichting werkgever

Volgens artikel 28, lid 1, letter f van de Wet LB is de werkgever verplicht om de identiteit van de werknemer vast te stellen en een kopie van het identiteitsbewijs op te nemen in de administratie.

Wettelijke verplichting werknemer

In artikel 29 Wet LB staat dat de werknemer zich moet identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Hij moet de werkgever toestaan een kopie hiervan in de administratie te bewaren. Als de werknemer de foto en Burgerservicenummer onleesbaar maakt, voldoet hij niet aan deze verplichting.

Toepassing anoniementarief

De werkgever moet het anoniementarief toepassen als deze de identiteit van de werknemer niet op de juiste wijze kan vaststellen. Er wordt 52% loonheffing ingehouden op het loon. Ook wordt er geen rekening gehouden met:

• De loonheffingskorting;
• Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen;
• Maximumbijdrageloon zorgverzekeringswet.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.