Komt uw investering in aanmerking voor MIA - VAMIL?

donderdag 03/03/2016

Binnen 3 maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel, een melding voor MIA\Vamil in moet dienen. Voor welke investeringen dat dit kan staat op de Milieulijst 2016. Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen, hieronder enkele opvallende wijzigingen van de lijst ten opzichte van 2015. Heeft u dus in begin januari geinvesteerd dan heeft u tot 30 maart om hier melding van te maken.

Bevorderen van circulaire innovaties

Eén van de ambities van het kabinet is het bevorderen van circulaire innovaties om duurzame economische groei te realiseren. Op de Milieulijst 2016 zijn daartoe de stimuleringspercentages verhoogd van de generieke bedrijfsmiddelcodes (Grondstoffen en afval).

Mobiliteit en duurzame brandstofvisie

De Milieulijst 2016 is meer in lijn gebracht met de ambities en prioriteiten zoals beschreven in ‘Een duurzame brandstofvisie met LEF‘. Zo zijn de waterstofpersonenauto, de waterstofbus en aardgas- en elektrische vrachtwagen in de Milieulijst 2016 opgenomen.

Andere wijzigingen ten opzichte van de Milieulijst 2015:

  • de plugin-hybride personenauto (CO2-uitstoot tussen de 31 en 50 g/km) is vervallen
  • laadpalen en tankstations komen alleen nog in aanmerking als die alleen door de eigenaars van het tankstation of laadpunt zelf worden gebruikt
  • mobiele machines die voldoen aan de emissie-eisen van fase IV komen niet meer in aanmerking
  • de positieve olielijst voor 2016 is aangepast, waarbij niet alle typen olie uit 2015 nog voldoen
  • aangepaste eisen voor mobiele koelinstallaties

Nieuw op de Milieulijst 2016:

  • kwekerij voor insecten en verwerkingsapparatuur voor insecten
  • spuitmachines voor vollegrondteelt met een driftreductie van ten minste 90%
  • telemetriesysteem voor gecontroleerde lozing op het riool
  • opslaan van plastic afval op visserij schepen, in het kader van de Green Deal ‘Visserij voor een schone zee’
  • polycultuur kweeksystemen voor aquacultuur

Investeringen in 2016 met betrekking tot het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen kunnen niet meer gemeld worden voor MIA\Vamil. Vanaf 4 januari 2016 is de nieuwe subsidieregeling voor verwijderen van asbestdaken van kracht. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.