Kleineondernemersregeling vanaf 2020 ook voor de BV

donderdag 12/04/2018

Vanaf 2020 zal de kleineondernemingsregeling (KOR) voor alle rechtsvormen gaan gelden. Ook wordt de berekeningswijze van de KOR per 1 januari 2020 gewijzigd. De vrijstellingsregeling zal vanaf die datum namelijk volledig worden gebaseerd op de omzetten van een onderneming.

Momenteel mogen alleen natuurlijke personen (onder andere eenmanszaken, vennootschappen onder firma en maatschappen) gebruik maken van de KOR. Ook wordt de KOR berekend aan de hand van de verschuldigde BTW over het kalenderjaar.

Vanaf 1 januari 2020 zal dit dus veranderen. Zo kunnen alle rechtspersonen gebruik maken van de KOR. Dit betekent dat stichtingen, verenigingen, bv’s en nv’s gebruik kunnen maken van de KOR.

Om gebruik te maken van de vernieuwde KOR vanaf 1 januari 2020, dien je dit uiterlijk 20 november 2019 te melden aan de Belastingdienst. De vernieuwde KOR betekent namelijk dat ondernemers, die gebruik maken van de KOR, geen aangifte Omzetbelasting meer hoeven te doen. De ondernemer mag in dat geval ook geen BTW in rekening brengen aan zijn afnemers.

De KOR wordt vanaf 1 januari 2020 berekend aan de hand van de totale omzet in een kalenderjaar. Het bedrag van de maximale omzet, om in aanmerking te komen voor de KOR, is nog niet bekend. Dit dient namelijk nog te worden goedgekeurd door de Europese Unie. De gemiddelde omzetgrens in Europese landen, waar dit systeem al wordt toegepast, is 26.000.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.