Kleine ondernemers zoeken vaker alternatief voor banklening

vrijdag 03/11/2017

Ondernemers zijn in Nederland de laatste tijd steeds vaker succesvol met het verkrijgen van een financiering bij de bank. Echter is dit bij kleine ondernemers nog niet altijd vanzelfsprekend. Hierdoor gaan kleine ondernemers steeds vaker op zoek naar alternatieve methodes voor bedrijfsfinanciering.

Doordat het steeds beter gaat met het Nederlandse bedrijfsleven, is de voornaamste reden voor een financiering de laatste tijd veranderd. Voorheen werd een financiering vaak aangevraagd om het werkkapitaal uit te kunnen breiden, terwijl dit tegenwoordig vooral wordt gedaan voor overnames en investeringen.

Meer afwijzingen voor kleine ondernemers

Zoals eerder beschreven, is het aantal volledig toegekende financieringsaanvragen de laatste jaren gestegen. Echter krijgen kleine ondernemers nog vaak een negatief antwoord op een financieringsaanvraag. Zo worden bij ondernemingen met twee tot negen medewerkers 34% van de financieringsaanvragen afgewezen. In de categorie tussen 10 en 50 medewerkers is dit 24%. De voornaamste reden voor afwijzing is dat de financier het risico te hoog vond.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de bedrijven tot 50 medewerkers zich heeft voorgenomen om zich het komende jaar te verdiepen in de alternatieve methoden voor bedrijfsfinanciering. Hierbij wordt crowdfunding het meest genoemd als eventueel alternatief.

Looptijd financieringsaanvraag

De doorlooptijd van een financieringsaanvraag bij de bank is tevens een reden voor ondernemers om zich te verdiepen in alternatieve financieringen. Zo is de gemiddelde doorlooptijd bij een bank acht weken en kan dit zelfs uitlopen tot meer dan vier maanden. Dit is bij 16% van de financieringsaanvragen het geval.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.