Ketenbepaling in de agrarische sector

donderdag 07/04/2016

Onder bepaalde voorwaarden mag u afwijken van de zogenoemde “ketenbepaling”. De ketenbepaling regelt wanneer tijdelijke, elkaar opvolgende contracten overgaan in een vast contract. Hoofdregel van de bepaling is, dat als er minder dan zes maanden tussen de tijdelijke contracten zit, deze als opvolgend worden gekwalificeerd.

Bij meer dan drie elkaar opvolgende contracten of wanneer er langer dan twee jaar gebruik gemaakt wordt van elkaar opvolgende contracten, gaan de tijdelijke contracten over in een vast contract.

Akkoord sociale partners

Recentelijk is er een akkoord gesloten tussen de sociale partners in de agrarische sector. Hierin is bepaald, dat er onder bepaalde voorwaarden afgeweken mag worden van de “tussenperiode” van zes maanden. Deze periode mag voor bepaalde functies verkort worden naar drie maanden.

Omdat het akkoord afwijkt van de geldende CAO heeft de Minister van Sociale Zaken zijn goedkeuring moeten geven; dit is inmiddels gebeurd, waardoor de regeling naar verwachting op korte termijn in werking zal gaan treden.

Seizoenwerkers

De agrarische sector werkt veelal met seizoenwerkers. Zij werken vaak niet het hele jaar voor dezelfde werkgever. Onder de huidige regeling moeten werkgevers de seizoenwerkers vaak snel een vast contract geven, aangezien de keten pas na zes maanden onderbroken is.

Met het nieuwe akkoord hoeven de werkgevers de seizoenwerker minder snel een vast contract aan te bieden. De seizoenwerkers hoeven nu niet meer een halfjaar uit dienst te zijn, maar slechts drie maanden. Dit zal naar verwachting de continuïteit in de sector bevorderen, omdat bedrijven met de nieuwe regeling ieder jaar dezelfde arbeidskrachten kunnen inhuren. 

Let hierbij wel op, dat het om werkzaamheden voor een maximale periode van negen maanden gaat die door de aard van de bedrijfsvoering alleen seizoensmatig uitgevoerd kunnen worden.

Bij functies van ten minste negen maanden (maar korter dan één jaar) is tevens afgesproken, dat de werknemer, onder voorwaarden, bij het vierde contract aanspraak kan maken op een contract voor onbepaalde tijd. De loonbetaling zal dan gespreid worden over een periode van twaalf maanden. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons kantoor.