Keer bonus uit, ook als DGA!

vrijdag 21/12/2018

In de WKR mag een werkgever 1,2% van de fiscale jaarloonsom besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor de werknemers. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van het personeelsfeest en kerstpakketten.

Als er over 2018 nog vrije ruimte over is, kan hieruit een netto-bonus aan het personeel worden uitgekeerd. Naast de voorwaarde dat er nog vrije ruimte moet zijn, moet de bonus nog dit jaar worden uitgekeerd, in de loonadministratie worden opgenomen en worden aangeduid als uitkering in de vrije ruimte WKR.

Daarnaast moet de bonus voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium, dat wil zeggen dat de bonus niet meer dan 30% mag afwijken van wat voor vergelijkbare werknemers in de sector gebruikelijk is. De belastingdienst heeft goedgekeurd dat een bonus van maximaal 2400 per werknemer per jaar aan deze voorwaarde voldoet. Er is geen bewijs of onderbouwing meer nodig. Deze regeling geldt ook voor de DGA, die in loondienst is in zijn management B.V.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.