Jaaraangifte btw en kleine ondernemersregeling

donderdag 12/12/2013

Jaaraangifte btw

Met ingang van 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels met betrekking tot de jaaraangifte BTW.

De belangrijkste voorwaarde was dat u op jaarbasis minder dan 1.883 euro aan omzetbelasting hoeft af te dragen. Deze voorwaarde blijft intact, maar hier komen per 1 januari 2014 nog enkele voorwaarden bij. 

  • De leveringen naar landen binnen de EU bedragen minder dan 10.000 euro op jaarbasis
  • De inkopen uit landen binnen de EU bedragen minder dan 10.000 euro op jaarbasis
  • De onderneming heeft géén vergunning artikel 23. De vergunning houdt in, dat als u goederen importeert uit landen buiten de EU, u de BTW over deze goederen niet bij de douane hoeft te betalen 

Wanneer u niet aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet, dan zal de belastingdienst het tijdvak voor de omzetbelasting wijzigen naar kwartaal of maand. 

Kleine ondernemersregeling

Wanneer u tot 1.883 euro op jaarbasis aan omzetbelasting moet afdragen, komt u in aanmerking voor een korting op de omzetbelasting. Uw onderneming dient dan wel aan de administratieve verplichtingen te voldoen om de regeling te mogen toepassen. 

0 euro tot en met 1.345 euro af te dragen btw                korting volledig verschuldigd bedrag

1.346 euro tot en met 1.883 euro af te dragen btw         korting 2,5 x (1.883 -/- verschuldigd bedrag) 

 

Wanneer u per kwartaal of per maand aangifte doet, kunt u per aangifte reeds een gedeelte van de korting verrekenen.

Let wel, dat een voorlopige vermindering nooit kan leiden tot een teruggaaf over het betreffende tijdvak ( met andere woorden: u kunt de vermindering opvoeren totdat het bedrag aan omzetbelasting 0 euro bedraagt ). 

 

Voor het toepassen van de korting per maand / kwartaal gelden de volgende grenzen: 

1.346 euro tot en met 1.475 euro                            max. 83 euro per maand / 250 euro per kwartaal

1.476 euro tot en met 1.611 euro                            max. 53 euro per maand / 159 euro per kwartaal

1.612 euro tot en met 1.747 euro                            max. 23euro per maand / 68 euro per kwartaal

1.748 euro tot en met 1.883 euro                            geen periodieke vermindering