Is uw financiële administratie WKR proof?

donderdag 10/12/2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor alle werkgevers. Dit betekent niet alleen een andere fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, maar ook andere administratieve verplichtingen. Niet voldoen aan deze administratieve verplichtingen kan leiden tot belastingheffing.

Binnen de WKR kunt u vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen zijn niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Daarboven vindt belastingheffing plaats tegen een eindheffingstarief van 80%.

Niet aangewezen vergoedingen en verstrekkingen worden individueel belast bij uw werknemers. De te betalen belasting is afhankelijk van de hoogte van het loon van de werknemer en van de vraag of u de belasting voor uw rekening neemt of niet.

Het is dus van belang vergoedingen en verstrekkingen (ook vrijgestelde en op nihil gewaardeerde) aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel. Hoe u dit moet doen is niet wettelijk voorgeschreven. Wel duidelijk is dat u geconfronteerd kunt worden met belastingheffing tot 108,30% als u niet aanwijst!

Aan het eind van het jaar moet uit uw administratie blijken welke vergoedingen en verstrekkingen zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Dit kan in uw financiële administratie zelf of in een separate registratie. Niet verwerken is geen optie, dan bestaat de kans dat vrijgestelde vergoedingen alsnog worden belast.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor.