Invoering depotservice per 1 juli 2014 uitgesteld

donderdag 27/03/2014

De geplande invoering van het depotstelsel per 1 juli 2014 wordt niet gehaald. Het ministerie van Financiën heeft de banken gevraagd de G-rekeningen langer te ondersteunen. Het ministerie neemt het voortouw bij een heroriëntatie op de toekomst van het depotstelsel. Bij die heroriëntatie worden de belangen van banken en het bedrijfsleven die nu gebruikmaken van de G-rekening meegenomen. Daarom heeft het ministerie de banken gevraagd om begin mei 2014 hun visie op de toekomstscenario’s van het G-rekeningenstelsel te geven. Ook andere partijen kunnen die tijd gebruiken voor intern beraad.