Intensieve controle belastingdienst op btw-afdracht

vrijdag 19/06/2015

De Belastingdienst controleert intensiever op te weinig afgedragen BTW om eventuele BTW-fraude op te sporen. Tot en met mei 2015 heeft de fiscus bij ruim honderdduizend ondernemers aanslagen opgelegd voor circa 210 miljoen aan achterstallige BTW.

Regelmatig wordt na afloop van het boekjaar ontdekt dat er fouten zijn gemaakt in de BTW-aangifte door het toepassen van een verkeerd BTW-tarief of een verkeerde boeking in de administratie. Bij het opmaken van de jaarstukken ontstaat dan een zogenoemde BTW-balanspost. Dit kan een BTW-schuld zijn, maar ook een recht op BTW-teruggaaf.

Ondernemers zijn verplicht hun achterstallige BTW zelf aan te geven en af te dragen aan de Belastingdienst. Teveel betaalde BTW kan worden teruggevraagd. Indien deze post niet (tijdig) wordt aangegeven, kan de belastingdienst boetes opleggen tot maximaal 5.278 euro per (boek)jaar.

Met ingang van 1 januari 2014 kan het opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig betalen van omzetbelasting strafrechtelijk worden bestraft. De straf bedraagt maximaal een gevangenisstraf van 6 jaar of een boete van 81.000 euro dan wel het bedrag van de te weinig betaalde belasting.