Inlenersbeloning voor uitzendkrachten

woensdag 15/10/2014

De bonden en de ABU  zijn onlangs overeengekomen dat vanaf 30 maart 2015 nagenoeg alle uitzendkrachten recht hebben op inlenersbeloning (Equal Pay). Hierdoor hebben uitzendkrachten vanaf de eerste werkdag recht op dezelfde beloning als de werknemers die rechtsreeks in dienst zijn bij u. 

De onderdelen welke vallen onder de inlenersbeloning:

 1. Het bruto loon. 
 2. ADV en andere arbeidsduurbepalingen voor zover deze van rechtstreekse invloed zijn op de hoogte vastgestelde loon.
 3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag.
 4. Initiële loonsverhoging (hoogte en tijdstip).
 5. Kostenvergoedingen zoals reiskosten, pensioenkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie.
 6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de inlener bepaald.

Naast afspraken over de inlenersbeloning zijn er binnen het principeakkoord ook de volgende afspraken gemaakt:

 • Per 29 december 2014 geldt een ABU CAO loonsverhoging op alleen de feitelijke lonen van 1,8%.
 • Per 1 juli 2015 beperking in het gebruik van repeterende korte contracten (dag- en weekcontracten) met o.a. uitzondering voor scholieren, studenten en vakantiekrachten.
 • Geen inlenersbeloning gedurende maximaal één en onder voorwaarden twee jaar voor specifieke doelgroepen. Denk o.a. aan langdurig werklozen, re-integratiegroepen, doelgroep participatiewet, schoolverlaters, vakantiekrachten en herintreders.
 • Geen inlenersbeloning voor uitzendkrachten die binnen een Fase C overeenkomst in dienst zijn van het uitzendbureau.
 • Uitbreiding van fase B, per 1 juli 2015, van 8 contracten in 2 jaar naar 6 contracten in 4 jaar. De overgangsregeling is nog niet bekend.