Inkeerregeling stopt per 1 januari 2018

vrijdag 18/08/2017

Alle Nederlandse belastingplichtigen betalen belasting over hun inkomen, erfenissen en vermogen. De meeste belastingplichtigen geven dit vermogen ook correct op. Een klein deel van de belastingplichtigen doet dit echter niet of niet volledig. 

De inkeerregeling zorgt ervoor dat de belastingplichtigen die een onjuiste of onvolledige aangifte doet dit binnen twee jaar vrijwillig kan verbeteren. Bij het vrijwillig verbeteren van de aangifte binnen twee jaar na de aangifte volgt er geen boete. Bij het verbeteren van langer dan twee jaar nadat je het vermogen had moeten opgeven volgt een maximale boete van 120% van de verschuldigde belasting.

Vanaf 1 januari 2018 verdwijnt de inkeerregeling. Vanaf dan verdwijnt de mogelijkheid tot het vrijwillig verbeteren van de aangifte. De maximale boete die de belastingdienst dan kan opleggen is 300% van de verschuldigde belasting.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.