In 2016 pensioen eigen beheer op de schop?

donderdag 31/12/2015

Wanneer het aan onze Staatssecretaris van Financiën ligt zou hij het pensioen in eigen beheer het liefste afschaffen om tot vereenvoudiging van de DGA pensioenen te komen. In een brief aan de tweede Kamer welke deze maand is verstrekt over het pensioen in eigen beheer pleit Staatssecretaris Wiebes voor het volledig uit faseren van het DGA-pensioen. Dit zou een aanzienlijke vereenvoudiging op moeten leveren voor de DGA en zijn B.V., maar ook voor de Belastingdienst. Hij hoopt dat hierover in 2016 de knoop definitief kan worden doorgehakt zodat hij met een wetsvoorstel kan komen.

Op aandringen van een aantal werkgeversorganisaties laat hij vooralsnog de mogelijkheid van het sparen voor pensioen in de eigen B.V. open. Het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) is volgens de staatssecretaris nog steeds een optie, maar hij stelt dat dit niet de gewenste vereenvoudiging met zich meebrengt. De Staatsecretaris streeft er naar om inwerkingtreding op 1 januari 2017 mogelijk te maken, maar zoals niet geheel ongebruikelijk in Den Haag is het maar de vraag of die datum gehaald gaat worden.

Een tijdelijke maatregel bij het uit faseren van het pensioen in eigen beheer moet het mogelijk maken dat het voor de DGA fiscaal voordelig is om het opgebouwde pensioen af te kopen. De maatregel die de Staatssecretaris hiervoor in gedachten heeft is het allereerst geruisloos (zonder loonheffing, revisierente en vennootschapsbelasting) afstempelen van het opgebouwde pensioen naar de fiscale waarde waarna het pensioen tegen die waarde wordt afgekocht. Over 80% van de koopsom zou dan loonheffingen verschuldigd zijn zonder revisierente. Om de DGA over de brug te krijgen, wil de staatssecretaris de maatregel beperkt aanbieden (bijvoorbeeld voor de duur van één jaar).

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.