Hoofdelijk aansprakelijk voor BTW schuld werkmaatschappij na verkoop!

donderdag 23/03/2017

Een holdingmaatschappij blijft aansprakelijk voor de btw-schulden van haar verkochte werkmaatschappij als deze in de fiscale eenheid btw was opgenomen. De aansprakelijk vervalt pas na de kennisgeving met de belastingdienst en enkel voor de btw-schulden die zijn ontstaan na de kennisgeving.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een holdingmaatschappij haar werkmaatschappij verkoopt. Denk hierbij aan een overname door een derde partij, het strategisch herstructureren van de activiteiten en de verkoop van je werkmaatschappij om te genieten van je welverdiende pensioen.

Hierbij kan het vanuit fiscaal oogpunt wenselijk zijn geweest om een fiscale eenheid btw aan te vragen voor de holdingmaatschappij en de betreffende werkmaatschappij(en). Een voordeel van de fiscale eenheid voor de btw is dat onderlinge prestaties binnen de groep niet door de afzonderlijke ondernemingen gefactureerd hoeven te worden.

Het aanvragen van een fiscale eenheid kan enkel als er sprake is van een fiscale verwevenheid. Een aandelenbelang van 50% leidt tot een financiële verwevenheid. Als hieraan niet meer wordt voldaan, bijvoorbeeld na een verkoop van een deelneming, verbreekt de fiscale eenheid van rechtswege zonder tussenkomst van de Belastingdienst. Het is bij de meeste wel bekend dat bij een overdracht van een werkmaatschappij buiten de fiscale eenheid de fiscale eenheid (btw) verbreekt. Vóór verbreking van de fiscale eenheid zijn de ondernemingen binnen de fiscale eenheid aansprakelijk voor elkaars fiscale (btw-)schulden.

Het risico bestaat dat de verkoop van een meerderheidsdeelneming niet wordt gemeld bij de belangdienst. De afzonderlijke onderdelen van de fiscale eenheid blijven aansprakelijk voor de btw-schulden van de werkmaatschappij totdat de Belastingdienst geïnformeerd is over de verbreking van de fiscale eenheid. De onderdelen van de fiscale eenheid zijn pas na de kennisgeving niet meer aansprakelijk voor de btw-schulden van de werkmaatschappij die na de kennisgeving zijn ontstaan. De hoofdelijke aansprakelijkheid blijft dus wel gelden voor btw-schulden die betrekking hebben op een tijdvak dat ligt vóór de datum van melding.

Als er geen melding plaatsvindt aan de belastingdienst dan blijft de holdingmaatschappij van de fiscale eenheid aansprakelijk voor de btw-schulden van de verkochte werkmaatschappij, ook al heeft de verkoop enkele jaren geleden plaatsgevonden. De Belastingdienst kan en zal een eventuele btw-schuld van de werkmaatschappij verrekenen als hier aanleiding voor is.

Heeft u onlangs een werkmaatschappij verkocht of bent u dit van plan, meldt de fiscale verbreking dan tijdig bij de Belastingdienst.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.