Het URENCRITERIUM: het lijstje wat u geld op kan leveren!

donderdag 02/03/2017

Alsof ondernemers al niet genoeg gebukt gaan onder allerlei administratieve verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Het bijhouden van de uren die u besteedt aan uw onderneming levert u geld op!

Indien u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting (bijvoorbeeld eigenaar van een eenmanszaak of vennoot in een Vennootschap Onder Firma) kunt u in aanmerking komen voor ondernemersaftrek. Ondernemersaftrek is een verzameling van diverse fiscale faciliteiten waarmee ondernemers de belastbare winst uit de onderneming kunnen verlagen. Voor sommige vormen van ondernemersaftrek geldt het zogenaamde urencriterium als absolute voorwaarde

Het urencriterium houdt in dat er in een boekjaar minstens 1.225 uur  aan de onderneming moet worden besteed. De 1.225 uur is gebaseerd op de gedachte dat een ondernemer gedurende 49 weken tenminste 25 uur per week aan zijn onderneming besteed. Indien u bijvoorbeeld 980 uren (80% van de minimale grens van 1.225 uur) besteedt aan uw onderneming, heeft u dus geen recht op 80% van de fiscale faciliteiten. Kortom, het is alles of niets!

 

Vormen van ondernemersaftrek waarvoor het urencriterium niet geldt:

- De MKB-winstvrijstelling
- De willekeurige afschrijving
- De stakingsaftrek  
- De energie-investeringsaftrek
- De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
- De milieu-investeringsaftrek
- De fiscale doorschuiffaciliteiten

 

Vormen van ondernemersaftrek waarvoor het urencriterium wel geldt:

- Zelfstandigenaftrek (en startersaftrek)
- Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
- Meewerkaftrek
- De S&O-aftrek  
 

 

Welke uren mag ik toerekenen aan het urencriterium en welke niet?                                               

Toe te rekenen uren Niet toe te rekenen uren
- woon-werk verkeer - ziekte
- studie op het gebied van eigen vakgebied  - arbeidsongeschiktheid
- zwangerschapsverlof (16 weken) - behoudens startersaftrek
- reistijd naar klanten of leveranciers  
- ineffectief zijn mag  

 

Naast mijn onderneming ben ik ook nog in loondienst. Kan ik nog wel voldoen aan het urencriterium?

Dat kan zeker. U dient tenminste 50% van het totaal aan tijd dat u aan loondienstverband en ondernemerschap besteedt aan uw onderneming te besteden. Deze voorwaarde wordt ook wel het grotendeelscriterium genoemd. Starters hoeven niet aan deze voorwaarde te voldoen, maar wel tenminste 1.225 uur te besteden aan de onderneming.

 

Als ik mijn onderneming na 6 maanden start, moet ik dan nog steeds voldoen aan het gehele urencriterium van 1.225 uur?

Het antwoord is JA. Ongeacht wanneer u start met uw onderneming, u dient in het betreffende boekjaar tenminste 1.225 uur te hebben besteed aan uw onderneming.

 

Is er sprake van een zogenaamde bewijslast?

Het is de aan de verantwoordelijkheid van de ondernemer om het aannemelijk te maken dat daadwerkelijk wordt voldaan aan het urencriterium. In de praktijk blijkt de Belastingdienst met name een steekproef te houden bij ondernemers met een bescheiden omzet en rentabiliteit. Het is derhalve raadzaam om een deugdelijke en onderbouwde urenadministratie te voeren.

 

Wat levert het nu eigenlijk op?

- Zelfstandigenaftrek: verlaging van de belastbare winst uit de onderneming met maximaal EUR 7.280,-;
- Startersaftrek: indien u voldoet aan de voorwaarde van starter heeft u recht op een aanvullende verlaging van de belastbare winst uit de onderneming met een bedrag van EUR 2.123,-;
- Fiscale Oudedagsreserve (FOR): verlaging van de belastbare winst uit de onderneming met 9,44% met een maximum  van EUR 8.946,-;
- Meewerkaftrek: tot maximaal 4% van de belastbare winst uit de onderneming
- Voor S&O-aftrek gelden specifieke en aanvullende criteria en kortingen (zie www.RVO.nl)

 

Kortom, deze administratieve last levert u zeker wat op!

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.