Help, mijn kind gaat studeren!

donderdag 25/06/2015

Na de vreugde van het behalen van het diploma de realiteit. Zorg ervoor dat belastingen, verzekeringen en andere financiële zaken op tijd geregeld zijn.

De kosten van studeren volgens het Nibud bedragen 1.000 euro per maand voor huur, levensonderhoud, verzekeringen, boeken, kleding, telefoon en ontspanning. Dit is exclusief het collegegeld. (1.906 euro voor HBO en Universiteit en 1.118 euro voor MBO). Gezien de kosten niet onverstandig om een studiepotje op te bouwen.

Mbo'ers: basisbeurs blijft

De studiefinanciering voor mbo’ers verandert niet. De basisbeurs blijft in het mbo bestaan. Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een studentenreisproduct. Deze verandering gaat in 2017 in.

Hbo en universiteit: basisbeurs verdwijnt

Per 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs. In plaats hiervan kunnen studenten per maand maximaal 854,13 euro lenen. Daarnaast kunnen zij nog 162,58 euro per maand lenen voor het collegegeld. (Studenten die instellingscollegegeld betalen, kunnen tot maximaal 812,90 euro lenen voor het collegegeld.) Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld.

Het bedrag van 854,13 euro is inclusief een eventuele aanvullende beurs. Kinderen van minder draagkrachtige ouders krijgen een aanvullende beurs van maximaal 378 euro. De aanvullende beurs wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt.

De verplichte aflosfase gaat van 15 naar 35 jaar en de maximale aflossing bedraagt 4 procent van het jaarinkomen (was 12 procent).

Ook al heeft de student het maximale bedrag van de basisbeurs niet nodig, het is vanwege de gunstige leenvoorwaarden en de lage rente toch het overwegen waard om het hele bedrag te lenen en het deel wat niet nodig is te reserveren voor later.

Denk ook aan het tijdig aanvragen van de toeslagen. Vanaf 18 jaar moet de student zelf een zorgverzekering afsluiten (denk hierbij aan de speciale studentenpakketten) en voor iemand met geen of weinig inkomen bedraagt de zorgtoeslag 78 euro per maand.

Iedereen vanaf 18 jaar kan in aanmerking komen voor huurtoeslag als de woning bestaat uit een zelfstandige woonruimte met eigen voordeur en het inkomen onder een bepaald inkomen blijft.

Verzekeringen

Naast bovengenoemde zorgverzekering moet je denken aan een aansprakelijkheidsverzekering. Neem contact op met uw verzekeraar vanaf welk moment de student een eigen aansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten. Informeer dan ook even wanneer de student op kamers gaat. Denk aan inboedelverzekering (dekking alleen binnenshuis) of kostbaarhedenverzekering (dekking ook buitenshuis).

Vraag loonheffing terug

Laat de student altijd aangifte inkomstenbelasting doen als er loonheffing is ingehouden over bijverdiensten. Vaak kan er loonheffing worden teruggevraagd.

Benut vrijstelling box 3

Is de student op 1 januari (peildatum) achttien jaar, dan heeft hij vanaf dat moment een eigen vrijstelling in box 3 van circa 21.000 euro. U kunt de vrijstelling van uw kind benutten door hem een schenking te doen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, neem dan contact op met ons kantoor.