Helderheid omtrent Wet DBA vóór zomerreces

donderdag 04/05/2017

Staatssecretaris Wiebes hoopt nog voor het zomerreces meer duidelijkheid te kunnen geven aan werkgevers over de handhaving van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Deze is namelijk eind vorig jaar uitgesteld tot minimaal januari 2018 met als voornaamste reden dat een herijking van de begrippen “gezagsverhouding” en “vrije vervanging” moet gebeuren.

Uit een Kamerbrief van Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, bleek vorige week dat het rapport van de ambtelijke werkgroep die hier nu mee bezig is naar verwachting binnenkort aan de informateur zal worden aangeboden.

 

VAR versus DBA

De gezagsverhouding en het aantal opdrachtgevers waren de twee belangrijkste criteria in de oude vertrouwde verklaring arbeidsrelatie (VAR). Bij de wet DBA is het ontbreken van elke gezagsverhouding het belangrijkste criterium in de modelovereenkomst. Het beoogde eindresultaat mag de opdrachtgever dus wel vastleggen, maar niet hoe de zzp’er dat doel moet behalen. Zoals ook reeds in onze artikelen van 24 november 2016 en 02 februari 2017 is beschreven, is handhaving van de wet uitgesteld omdat de termen “gezagsverhouding” en “vrije vervanging” niet meer zouden aansluiten op de huidige arbeidsmarkt en daarom opnieuw moeten worden gedefinieerd.

 

Enkel handhaving voor kwaadwillenden

Vanwege het hierboven beschreven uitstel is er alle tijd om te oefenen met modelovereenkomsten zonder kans te lopen op een boete. Wiebes heeft namelijk in februari al aangegeven alleen “kwaadwillende” opdrachtgevers te gaan handhaven. Intussen heeft de Belastingdienst reeds een tiental opdrachtgevers, die ten tijde van de VAR gebruik maakte van opdrachtnemers die feitelijk een dienstbetrekking hadden, op het oog. Momenteel wordt nog onderzocht of zij inmiddels hun werkwijze hebben aangepast.

 

Spannend

In verband met de formatie van het nieuwe kabinet blijft het spannend hoe het precies zit met de handhaving van de Wet DBA. De grootste partij van Nederland, de VVD, vindt het uiterst belangrijk dat “het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost” maar laat vooralsnog niets los over de plannen hieromtrent.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.