Heffingskortingen 2015

donderdag 11/12/2014

In 2015 zullen er een flink aantal veranderingen gaan plaatsvinden in de zogenaamde “heffingskortingen”. Een aantal heffingskortingen zal komen te vervallen, terwijl andere kortingen aangepast zullen gaan worden.

Vanaf 1 januari 2015 zullen de volgende kortingen komen te vervallen:

  • Alleenstaande ouderkorting
  • Ouderschapsverlofkorting

De alleenstaande ouderkorting was alleen geldig als u meer dan zes maanden met uitsluitend kinderen een huishouding voerde (zonder partner, huisgenoot e.d.). Deze kon oplopen tot maximaal 2.266 euro. Wanneer u de afgelopen jaren voor deze faciliteit in aanmerking kwam, zult u merken dat deze ontbreekt op de voorlopige teruggaaf over 2015.

De ouderschapsverlofkorting was een fiscale tegemoetkoming, waarbij u een bepaald bedrag per uur kreeg voor elk opgenomen uur ouderschapsverlof. Als gevolg van de geringe animo is deze korting afgeschaft per 1 januari 2015.

Vanaf 1 januari 2015 zullen de volgende kortingen worden aangepast:

  • Inkomensafhankelijke algemene heffingskorting
  • Arbeidskorting
  • Werkbonus

Bij de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting en de arbeidskorting betreft het met name verschuivingen in het inkomen, welke kunnen leiden tot ofwel meer ofwel minder korting. Algemeen kan gesteld worden, dat de kortingen lager worden vanaf een inkomen van 50.000 euro. De werkbonus gaat vanaf 2015 gelden als u op dat moment de leeftijd van 61 jaar hebt bereikt (2014: 60 jaar). Bovenstaande voorstellen voor aanpassing van de heffingskortingen worden momenteel nog behandeld in de Eerste Kamer. Naar verwachting zal er in de loop van december 2014 over gestemd worden.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor.