Hebt u in 2014 een schenking ontvangen? Doe voor 1 maart 2015 aangifte!

vrijdag 13/02/2015

Hebt u in 2014 een schenking ontvangen, dan moet u mogelijk aangifte schenkbelasting doen. De aangifte over 2014 moet uiterlijk 1 maart 2015 worden ingediend.

De tarieven voor de schenkbelasting lopen van 10% tot 40%. Het tarief dat u betaalt, hangt af van de waarde van de schenking en uw relatie met degene van wie u de schenking krijgt.

Kreeg u in één jaar meerdere schenkingen van verschillende personen, dan hoeft u deze schenkingen niet bij elkaar op te tellen, tenzij de schenkers elkaars partners of uw ouders zijn. Kreeg u in één jaar meerdere schenkingen van dezelfde persoon, dan moet u die schenkingen wel bij elkaar optellen.

U betaalt pas schenkbelasting als de waarde van de schenking hoger is dan de geldende vrijstellingen, maar let op: ook als er geen schenkbelasting verschuldigd is, dient u soms toch aangifte te doen.

U dient aangifte schenkbelasting te doen indien:

- U de schenking van uw ouders heeft gekregen en de schenking groter was dan 5.277 euro;

- U de schenking niet van uw ouders heeft gekregen en de schenking groter was dan 2.111 euro;

- U een aangifte schenkbelasting heeft ontvangen van de belastingdienst.

De aangifte schenkbelasting over 2014 moet uiterlijk 1 maart 2015 worden ingediend. Bij het doen van aangifte en het bepalen van tarieven en vrijstellingen, zijn wij u graag van dienst.