Heb je wisselende inkomens?

donderdag 31/05/2018

Mogelijk kom je dan in aanmerking voor middeling!

Heb je de afgelopen jaren wisselende inkomens gehad, dan kun je mogelijk aanspraak maken op een teruggave van inkomstenbelasting op basis van de fiscale regeling voor middeling.

Wat houdt middeling in?

Bij middeling tel je de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren op. De uitkomst deel je daarna door drie. Over de uitkomst daarvan, het gemiddelde inkomen over deze drie jaren, bereken je per jaar opnieuw de belasting. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen? Dan kun je een belastingteruggaaf krijgen.

Aandachtspunten

- Ieder jaar kan slechts één keer een middelingverzoek worden berekend.
- Het is handig om vooraf het verzoek voor een middelingteruggave goed door te rekenen om de meest gunstige 3 aaneengesloten jaren te bepalen. Middeling over 2016, 2017, en 2018 kan voordeliger zijn dan middeling over 2015, 2016 en 2017.
- De aanslagen over de desbetreffende drie jaren moeten definitief zijn opgelegd en onherroepelijk zijn geworden.
- Verrekening van verliezen kan de middeling beïnvloeden.

Wanneer kun je het verzoek tot middeling indienen?

Binnen 36 maanden nadat de aanslag over het laatste jaar definitief is, moet je een verzoek voor middeling indienen. Het bedrag van de teruggave moet hoger zijn dan de drempel (2017: 545,-).

Rekenvoorbeeld

Stel je hebt, door bijvoorbeeld de wisselende resultaten van je eenmanszaak, in 2012 een belastbaar inkomen van 10.000 in box 1, in 2013 van 30.000 en in 2014 van 80.000. De belasting hierover in box I in deze jaren bedraagt dan respectievelijk 3.310, 11.617 en 34.814, in totaal dus 49.741.
Wanneer je verzoekt tot middeling wordt je inkomen over 2012, 2013 en 2014 ad 120.000 gelijkmatig over de drie jaren verdeeld, je inkomen bedraagt dan 40.000 per jaar. Hierover bedraagt de belasting in box I dan over deze jaren respectievelijk 15.105, 15.816 en 
15.668 in totaal dus 'slechts' 46.589.
Je bespaart met dit verzoek 2.607 ( 3.152 – drempel van 545) aan belasting. Snel verdiend dus!

Ben je benieuwd of je gebruik kan maken van middeling? Wij berekenen graag je voordeel en dienen je middelingverzoek voor je in! Dus neem gerust contact met ons op.