Grens premiekorting van 50 naar 56 jaar

donderdag 20/11/2014

Bij indiensttreding van een oudere uitkeringsgerechtigde, kunt u gedurende drie jaar een premiekorting (mobiliteitsbonus)  toepassen. De korting bedraagt maximaal 7.000 euro per werknemer per jaar. Deze korting wordt op de premies werknemersverzekeringen die uw onderneming moet betalen in mindering gebracht.

Nu kunt u de korting toepassen voor iedere uitkeringsgerechtigde die 50 jaar of ouder is. Vanaf 1 januari 2015 wordt deze grens 56 jaar. De maatregel is voortgekomen uit onderhandelingen over de versobering van de pensioenwetgeving.

Indien u vóór 1 januari 2015 al een uitkeringsgerechtigde in dienst genomen heeft en hiervoor reeds de premiekorting toepast, verandert er niets. De nieuwe leeftijdsgrens geldt namelijk alleen voor nieuwe werknemers welke na 1 januari a.s. bij u in dienst treden. De betreffende werknemers dienen wel nog steeds een doelgroepverklaring van UWV /gemeente te overleggen.

Tip!

Indien u van plan bent binnenkort een uitkeringsgerechtigde aan te nemen die tussen de 50 en 56 oud is, kunt u dit het beste doen vóór 1 januari 2015. U kunt dan nog maximaal drie jaar premiekorting toepassen!