Gratis werkkostenscan voor ondernemers

donderdag 24/07/2014

Ons kantoor heeft een werkkostenscan beschikbaar, gebaseerd op de meest recente aanpassingen en vereenvoudigingen zoals staatssecretaris Wiebes die heeft aangekondigd. Deze scan resulteert in een praktisch adviesrapport met aandachtspunten geschikt voor ondernemers met een BV, vennootschap onder firma of eenmanszaak.

Op 1 januari 2015 vindt definitieve invoering van de werkkostenregeling (WKR) plaats. Indien u tot op heden nog geen gebruik heeft gemaakt van de WKR, heeft u dus nog minder dan een half jaar om zich voor te bereiden op de verplichte overgang. Niet alle voorgestelde aanpassingen en vereenvoudigingen zijn al definitief door de Tweede Kamer. Toch menen wij er goed aan te doen u zo volledig mogelijk op de hoogte te houden. Door middel van de werkkostenscan weet u in een handomdraai wat u binnenkort te wachten staat.

Ons kantoor kan u behulpzaam zijn bij het invullen van de scan, de praktische administratieve verwerking en afrekensystematiek die aansluit op uw bestaande administratie. Neemt u daartoe even contact op met uw relatiemanager of onze salarisafdeling?