Giften aan verenigingen makkelijker aftrekbaar

donderdag 30/01/2014

Bij giften wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften. Gewone giften moeten zijn gedaan aan een 'algemeen nut beogende instelling', of aan een 'steunstichting sociaal belang behartigende instelling'. De giften zijn slechts aftrekbaar tussen de drempel van 1% en het maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Wat is het voordeel van periodieke giften?

Periodieke giften geven ten opzichte van gewone giften meer ruimte. Deze zijn ook aftrekbaar als u deze geeft aan een sport of cultuurvereniging. De drempels zijn niet van toepassing. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost. Uw gewone giften of dotaties inruilen voor periodieke giften kan dus een hogere aftrekpost opleveren en u inkomstenbelasting besparen.

Wat zijn de voorwaarden?

- De verplichting moet in een akte van schenking worden vastgelegd. Tot en met 2013 was een notariële akte nodig, vanaf 2014 is een onderhandse akte voldoende. - De periodieke schenking betreft een periode van ten minste vijf jaar. - De giften hebben een vaste omvang met vaste periode tussen de betaling van bedragen. - De vereniging waaraan u schenkt moet minstens 25 leden hebben en niet aan vennootschapsbelasting onderworpen zijn - De vereniging moet volledige rechtsbevoegdheid hebben / ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, in praktijk voldoen de meeste sport en cultuurverenigingen aan deze criteria