Gescheiden en betaalt u partneralimentatie?

donderdag 02/11/2017

De nieuwe coalitie wil de belastingen op een aantal punten veranderen met als doel de belasting op arbeid te verlagen, waardoor werken meer loont.

Het negatieve gevolg hiervan is dat ook de aftrekposten beperkt worden.

Wanneer u partneralimentatie betaalt aan uw ex-partner als bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw ex-partner dan mag u de o.a. volgende onderhoudsverplichtingen aftrekken:

  • De betalingen van de partneralimentatie
  • Een afkoopsom va partneralimentatie of een koopsom voor een lijfrente
  • Ouderdomspensioen dat u als partneralimentatie doorbetaalt
  • Bijstand die de Sociale Dienst aan uw ex-partner betaalt en op u heeft verhaald
  • Een deel van het eigenwoningforfait, als uw ex-partner in de eigen woning blijft wonen

 

In 2019 gaat de inkomstenbelasting van de huidige 4 schijven naar 2 schijven. Een basistarief van 36,93% over het inkomen tot 68.600. Een toptarief van 49,5% over het inkomen daarboven.

Voor aftrekposten geldt dat deze uiteindelijk alleen nog aftrekbaar zijn tegen het lage tarief.

Deze verlaging van de aftrekpost inzake de betaalde partneralimentatie die bijdragen in het levensonderhoud van de ex-partner kan de belastingplichtige veel geld kosten. Nu is er wellicht nog een aftrekpost van 52%, uiteindelijk daalt de aftrek tot 36,93%.

Wellicht raadzaam om even stil te staan bij de draagkracht waarop de alimentatie is vastgesteld. Door de vermindering van het fiscaal voordeel neemt de draagkracht af.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.