Geen subsidie op loonkosten voor ex-stagiair(e)

donderdag 07/06/2018

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het LKV geldt voor onder andere de doelgroep die valt onder de “scholingsbelemmerden”. Dit zijn werknemers die door ziekte of handicap problemen hebben gehad bij het volgen van onderwijs. Werkgevers krijgen een LKV als zij een scholingsbelemmerde in dienst nemen.

Om een LKV te krijgen moeten werkgevers een doelgroep verklaring aanvragen bij het UWV. Vaak hebben deze jongeren voordat ze in dienst komen bij de werkgever daar van tevoren al stage gelopen. Hierdoor kunnen werkgevers het LKV mislopen. Het UWV verstrekt namelijk geen doelgroep verklaring als de stagiair(e) een vergoeding heeft ontvangen voor de stage. Het UWV stelt namelijk dat stagiair(e) die een stagevergoeding hebben ontvangen, een fictieve dienstbetrekking hebben gehad. Er is dan geen sprake van een nieuw dienstverband. Als de stagiair(e) geen stagevergoeding heeft ontvangen, kan hij wel een doelgroep verklaring ontvangen en ontvangt de werkgever wel een LKV.

Het LKV kan drie jaar lang een voordeel opleveren van 2.000 per paar per werknemer, dus kan oplopen tot totaal maximaal 6.000.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.