Geen sprake van dubbele bestraffing MRB

donderdag 08/01/2015

Voor het rijden op de openbare weg met een auto uit de bedrijfsvoorraad zonder handelaarskenteken staat een naheffing van 12 maanden voorafgaand aan de constatering plus een boete. Volgens Hof Den Bosch zou er sprake zijn van dubbele bestraffing, echter de Hoge Raad is een andere mening toegedaan.

Volgens Hof Den Bosch is de naheffing een zogenaamde ‘criminal charge’ zoals bedoeld in artikel 6 EVRM voor het niet voldoen aan de voorwaarden voor motorvoertuigen uit de bedrijfsvoorraad. De voorwaarden zijn opgenomen in artikel 69 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994. Zodoende zou de naheffing het karakter hebben van een boete en dus als dubbele bestraffing beoordeeld kunnen worden. Echter de Hoge Raad oordeelde dat de naheffing gezien moet worden als belasting die reeds nog niet is voldaan en derhalve nageheven dient te worden. Verder zou volgens de Hoge Raad de naheffing als een praktische en afschrikkende maatregel dienen. Van een dubbele bestraffing zou dus volgens de Hoge Raad geen sprake zijn.