Geen schenkingsbelasting betalen in 2018

donderdag 05/10/2017

Als je schenkt binnen de vrijstelling hoef je geen belasting te betalen. Schenken kan op diverse manieren denk aan cash, in aandelen of een woning, en aan diverse personen zoals eigen kind of stiefkind en andere familieleden maar ook aan vreemde. 

Er gelden steeds weer verschillende tarieven, maar in veel gevallen kun je zelf berekenen of er belasting moet worden betaald en hoeveel dat ongeveer zal zijn.

Gedane schenkingen in 2017 kunnen van invloed zijn op de schenkingsvrijstellingen in 2018. 

Schenking vrij van recht

Je kunt ervoor kiezen om een schenking vrij van recht te doen. Dat houdt in dat je als schenker ook de schenkbelasting zult betalen. In alle andere gevallen is de ontvanger van de schenking verantwoordelijk voor de te betalen schenkbelasting. 

Of en hoeveel schenkbelasting er betaald moet worden heeft te maken met:

  • De relatie tussen de schenker en ontvanger
  • De leeftijd van de ontvanger
  • De besteding van de ontvangen schenking.
  • De vrijstellingen waarvoor je in aanmerking komt. 

De schenkingsvrijstellingen in 2018 zijn

De vrijstellingen bij een schenking aan je kind

 

Ontvanger van de schenking

Schenkingsvrijstellingen 2018

Kinderen

5.320 euro jaarlijks

Kinderen

25.449 euro (vrij besteedbaar) tot 53.016 euro eenmalig (dure studie)

Kinderen

18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 100.000 euro

 

De vrijstellingen bij een schenking aan een ander dan een eigen kind

 

Ontvanger van de schenking

Schenkingsvrijstellingen 2018

Overige ontvangers van een schenking

2.129 euro jaarlijks

Overige ontvangers van een schenking, jonger dan 40 jaar en besteding aan de eigen woning

100.000 euro eenmalig

 

 

Schenking in 2018 betekent dat er later ook minder erfbelasting betaald hoeft te worden

Het wordt met bovenstaande erg aantrekkelijk om een grote schenking te doen. Tevens hoeven je erfgenamen dan later minder erfbelasting te betalen. 

Het kan veel nut hebben om een schenkingsplan te laten en maken en te berekenen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.