Geen btw-aftrek over kosten door bank ingeschakelde adviseur

woensdag 07/05/2014

Een bank die een reddings- en herfinancieringsplan opstelt voor een noodlijdend bedrijf, mag geen btw factureren met betrekking tot deze dienst. De dienst kwalificeert dat als een vorm van kredietbemiddeling en hiervoor geldt geen recht op btw aftrek.

Op 2 mei 2014 is een uitspraak van de rechtbank in Den Haag gepubliceerd waarbij een bank de kosten van een reddingsplan doorbelaste aan een ondernemer. De bank had voor de uitvoering van een reddingsplan voor een noodlijdende vennootschap juridische adviezen afgenomen van een derde. De bank verhaalde de kosten van dit advies op de vennootschap en bracht daarbij btw in rekening. Het advieskantoor had de factuur ter afdekking van het debiteurenrisico gestuurd naar de bank, welke op haar beurt de kosten doorbelaste met btw. De vennootschap stelde dat zij de afnemer was van de juridische diensten en dus recht had op aftrek. De rechter volgde dit standpunt niet. De bank werd gezien als afnemer van het advieskantoor en de vennootschap was alleen afnemer van de diensten van de bank op het gebied van btw-vrijgestelde kredietbemiddeling. De bank had dus ten onrechte btw gefactureerd, die de vennootschap niet kon aftrekken.

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.