Gebruikelijk loon DGA stijgt per 1 januari 2017

vrijdag 20/01/2017

Voor het eerst sinds 2014 stijgt het gebruikelijk loon van de DGA in 2017 weer en wel naar 45.000,-. Dit betekent een stijging van 1.000,- ten opzichte van 2016.

In de periode tussen 2011 en 2014 is het gebruikelijk loon gestegen van 41.000 naar 44.000,-. De stijging van 1.000,- in 2017 is derhalve ook niet ongebruikelijk.

Het gebruikelijk loon is echter niet in alle gevallen het minimum loon wat een B.V. aan haar DGA moet uitkeren. De fiscus toetst het loon van de DGA op een aantal punten. Hierbij wordt allereerst gekeken of het loon meer bedraagt dan de ondergrens van 45.000,-. Daarnaast mag het salaris van de DGA niet lager zijn dan de meest verdienende werknemer.

Ook moet het salaris van de DGA minimaal 75% bedragen van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Er zijn ook een aantal uitzonderingen op de wet waardoor de B.V. niet het volledig gebruikelijk loon als salaris moet uitkeren, maar een lager salaris ook mag overwegen. Deze uitzonderingen zijn onder meer:

  • Het drijven van een inactieve BV;
  • Een deeltijdfunctie van de DGA in de B.V.;
  • De DGA is slechts een deel van het jaar in functie;
  • De vennootschap met een structurele verliessituatie;
  • Een vennootschap in een startsituatie.

Deze uitzonderingen kunnen wel per geval apart beoordeeld worden door de fiscus.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.