G-rekening blijft bestaan

donderdag 05/03/2015

Inleners- en ketenaansprakelijkheid is te voorkomen door op een geblokkeerde rekening (g-rekening) te betalen. Het depotstelsel moest het systeem van g-rekening vervangen, maar het ministerie van Financiën heeft bekend gemaakt dat het depotstelsel definitief van tafel is.

De Belastingdienst kan u als inlener of aannemer aansprakelijk stellen, indien een uitlener of onderaannemer de loonbelasting/premie volksverzekeringen of de BTW niet voldoet. U voorkomt deze aansprakelijkheid door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening bij de bank. De bedragen op deze rekening kan de uitlener of onderaannemer alleen gebruiken voor de betalingen aan de fiscus. Het depotstelsel moest dit systeem gaan vervangen. De inlener of aannemer zou bij toepassing van dit stelsel een deel van het factuurbedrag direct op de vrijwaringsrekening van de Belastingdienst storten. Eerst is de invoering uitgesteld en nu heeft het ministerie van Financiën bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) aangegeven dat het depotstelsel er niet gaat komen. Het gebruik van de g-rekening blijft gewoon in stand, maar het is wel de bedoeling dat dit op onderdelen (op termijn) wordt aangepast. De g-rekening zal overigens niet worden uitgebreid naar zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).