Foto’s KLPD ook voor bewijslast fiscus

donderdag 09/04/2015

Camerabeelden van de KLPD mogen voor het controleren van een rittenadministratie gebruikt worden, zo blijkt uit een recente uitspraak van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Met een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ kan een werkgever aangeven dat hij met de auto van de zaak niet meer dan 500 privékilometers per jaar gaat rijden. De  Belastingdienst moet dat privégebruik kunnen controleren. Dit kan ze bijvoorbeeld doen aan de hand van een door de werknemer opgestelde rittenadministratie. In een recente zaak had de werknemer in 2011 en 2012 een auto van zijn werkgever ter beschikking. Over die jaren had hij een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aangevraagd en dus hoefde zijn werkgever geen rekening te houden met bijtelling voor privé gebruik. De belastingdienst verzocht de werknemer om het privégebruik over 2011 en 2012 te specificeren. Als bewijs stond de werknemer zijn zakagenda af aan de inspecteur. Om de gegevens in de agenda te verifiëren gebruikte de belastingdienst camerabeelden van de KLPD.

Met deze gegevens bleek de rittenadministratie op bepaalde punten af te wijken van de KLPD-camerabeelden. De inspecteur concludeerde daaruit dat de rittenadministratie niet volledig was en dat belanghebbende niet had aangetoond dat hij minder dan 500 kilometer privé heeft gereden en legde een naheffingsaanslag op.

 De werknemer stelde op zijn beurt dat het gebruik van deze foto’s inbreuk maakte op zijn privacy. Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch tenslotte vond dat het weliswaar ging om een inmenging van het privéleven, maar wel om een geoorloofde inbreuk op de privacy. Controle van het privégebruik was volgens het gerechtshof gerechtvaardigd gezien het financiële belang en omdat de Belastingdienst mocht zoeken naar efficiënte manieren om dit te controleren. Andere wijzen van controle zouden naar verluid evenzeer een forse inbreuk op de privacy inhouden en meer belastend zijn voor burgers. Relevante gegevens werden ook enkel voor dit doel gebruikt. De naheffingsaanslagen bleven dus in stand.

Wederom blijkt de fiscus steeds beter in staat het privégebruik te controleren waarmee het eventueel niet naleven van gemaakte afspraken over (geen) privé gebruik steeds riskanter wordt.