Forse stijging (werkgeverslasten) pensioenpremie i.v.m. lage rentestand

donderdag 07/04/2016

Als gevolg van de dalende rente komen pensioenfondsen in de problemen en worden de pensioenpremies voor zowel werkgever als werknemer fors verhoogd. Deze stijging kan oplopen tot 100%, waardoor de financiële situatie van uw onderneming onder druk kan komen te staan. Als werkgever heeft u verschillende alternatieven om deze effecten te beperken.  

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is, als gevolg van de lage rentestand, lager dan 100%. Pensioenfondsen moeten daardoor hun financiële positie verbeteren. Enerzijds gebeurt dit door pensioenuitkeringen niet te indexeren dan wel te korten. Anderzijds gebeurt dit door de premies van bedrijfspensioenfondsen en verzekerde  regelingen te verhogen.  

Heeft u als werkgever een eind- of middelloonregeling afgesloten en loopt uw pensioencontract - doorgaans afgesloten voor een periode van vijf jaren - bij de verzekeraar af  dan wordt u geconfronteerd met een forse verhoging van de premies.  U heeft enkele alternatieven om de stijging in de premie te beperken. Onder andere kunt u overstappen naar een beschikbare premieregeling, u kunt de eigen bijdrage van de werknemer verhogen of overstappen naar een bedrijfstakpensioenfonds. Deze wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen dient u te bespreken met de werknemers.  

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.