Flexwerkers worden beter beschermd

donderdag 15/05/2014

Ingangsdatum: 1 januari 2015

Belangrijke wijzingen voor flexwerkers. Op 1 januari 2015 worden een aantal maatregelen uit de wet flexibiliteit en zekerheid van kracht. Er komen maatregelen die flexwerkers meer rechten geven en voor werkgevers nadelig kunnen uitwerken.

Proeftijd

In tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden mag u geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.

Concurrentiebeding

In tijdelijke contracten mag u alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen. U moet in het contract motiveren welke 'zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen' een concurrentiebeding vereisen.

Aanzegtermijn

Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet u uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aan uw werknemer laten weten of u het contract wel of niet verlengt. Nu mag een werkgever een werknemer op de laatste werkdag vertellen dat het arbeidscontract niet wordt verlengd. Dit verandert dus voor contracten die aflopen vanaf 1 augustus van dit jaar. Is de werkgever twee weken te laat, dan moet hij de werknemer twee weken loon betalen. Is hij langer te laat, dan kan de werknemer een maandloon eisen.

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.