Fiscaal voordeel bij duurzaam ondernemen

maandag 13/01/2014

De milieulijst 2014 met 310 duurzame maatregelen is eind 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. Bedrijven die investeren in deze technieken kunnen tot 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Milieulijst en MIA/VAMIL

Op de milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu investeringsaftrek (MIA) en / of willekeurige afschrijving Milieu investeringen (Vamil). Mia en Vamil zijn fiscale stimuleringsmaatregelen van de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Milieu. De regelingen moeten een milieuvriendelijke bedrijfsvoering bij Nederlandse ondernemers stimuleren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regelingen uit.

Fiscaal voordeel voor elektrisch rijden beperkt

Ook in 2014 biedt MIA fiscaal voordeel voor investeringen in een volledig elektrische auto of een plug-in hybride. Het fiscaal voordeel wordt afhankelijk van de CO2 uitstoot. Er zijn drie categorieën. Bovendien is er een maximum gesteld aan het investeringsbedrag dat in aanmerking komt. Vamil is in 2014 niet meer mogelijk. Auto’s met een hogere uitstoot komen alleen in aanmerking wanneer ze voorzien zijn van een aardgasmotor.

Asbestsanering en zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2014 komt ook de sanering van asbestdaken van woningen in aanmerking voor MIA / Vamil. Het gaat hierbij om vervanging van asbesthoudende daken in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Voorheen was deze regeling alleen voor bedrijven van toepassing. Deze verruiming is onderdeel van de Green deal tussen de Rijksoverheid en Aedes (vereniging van woningcorporaties).

Duurzame gebouwen

Ook in 2014 kunnen ondernemers die investeren in een duurzaam gebouw rekenen op fiscaal voordeel via MIA / Vamil. De nieuwe milieulijst biedt verschillende mogelijkheden. Naast de al bekende maatlatten voor gebouwen, groenfinanciering, BREEAM-NL en GPR Gebouw 4, kunnen ook gebouwen voorzien van een LEED certificering of het keurmerk Slimbouwen in aanmerking komen. In de nieuwe milieulijst zijn de milieumaatregelen in de eisen zwaarder meegewogen dan in de milieulijst 2013 het geval was. Voor GBR Gebouw 4 geldt dat alleen gebouwen gemeld kunnen worden die kleiner zijn dan 5.000 m2 bruto vloeroppervlak. Verder kan een gebouw slechts voor een van deze codes worden aangemeld.

Nieuwe indeling milieulijst

De milieulijst 2014 is anders ingedeeld ten opzichte van voorgaande jaren. Reden voor deze herindeling is een betere aansluiting bij de ontwikkelingen in (milieu-) beleid en milieutechnologie. De lijst 2014 is ingedeeld in milieuthema’s.

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.