ESF Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

vrijdag 02/10/2015

Er is een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader van Duurzame Inzetbaarheid, van maximaal 10.000 euro welke voor vele bedrijven aantrekkelijk is. Vanaf 19 oktober kunt u de subsidie aanvragen. Duurzame inzetbaarheid is erop gericht om meer mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarbij werknemers in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Projecten

Aanvragen in het kader van duurzame inzetbaarheid die vanaf 19 oktober 2015 gedaan kunnen worden, hebben betrekking op de volgende projecten:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op 100euro per uur. Het gaat hierbij om een minimaal subsidiabel bedrag van 12.000 euro aan adviseurskosten voor bovengenoemde projecten. 50% van de aangevraagde adviseurskosten zijn subsidiabel. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt 10.000 euro.