ESF subsidie beschikbaar voor stimulering duurzame inzetbaarheid medewerkers

donderdag 17/05/2018

In juni zal er weer gelegenheid zijn om subsidie aan te vragen voor projecten ter verbetering van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Het Europees Sociaal Fonds stimuleert werkgelegenheidsprojecten in de lidstaten. Eén van de doelstellingen is het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen ondernemingen. De beschikbare middelen worden binnen Nederland verdeeld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De laatste keer dat dit mogelijk was, was in oktober 2016. Nu, tussen 25 juni 09.00 uur en 29 juni 2018 17.00 uur, zal er gelegenheid zijn tot maximaal 12.500 subsidie aan te vragen voor dergelijke projecten. Als het totale subsidiebedrag van 15 miljoen overschreven wordt dan zal er worden geloot tussen de aanvragers. Later zullen er nog twee inschrijvingstijdvakken zijn. Hiervan zijn de details nog niet bekend.

Verbetering van duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt hier omschreven als bevordering van onder meer gezondheid, vitaliteit, productiviteit, betrokkenheid, leercultuur en arbeidsmobiliteit van medewerkers. Dit kan enerzijds zaken als verbetering van veiligheid, vermindering van werkstress en/of ongewenst gedrag omvatten maar anderzijds ook begeleiding van individuele ontwikkeling van werknemers stimuleren.

Subsidie wordt verleend als 50% van de directe kosten die gemaakt worden door externe adviseurs. Deze kunnen worden ingezet ten behoeve van een advies, implementatieplan en latere begeleiding van de implementatie.

Voorwaarden om deel te kunnen nemen zijn:

  • Minimaal 2 personeelsleden
  • Minimale projectomvang van 12.000
  • Maximale projectduur 12 maanden
  • Aantoonbare actieve betrokkenheid personeel

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.