Erfgenamen beter beschermd tegen schulden

vrijdag 10/06/2016

Op 7 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen. Hierin zijn betere waarborgen opgenomen voor de erfgenamen dat zij niet ongewenst moeten instaan met hun privé vermogen voor schulden vanuit de erfenis.

De nieuwe wet is gebaseerd op het rapport ‘Erven zonder financiële zorgen’. Er zijn feitelijk twee aanpassingen, een erfgenaam wordt geacht de erfenis te hebben aanvaard als hij handelt als erfgenaam. Dit werd in de oorspronkelijke praktijk erg snel verondersteld (is het wegbrengen van een antieke kast naar de kringloop het aanvaarden van een erfenis?) en dit is nu aanzienlijk gematigd. De wet voorkomt nu dat een erfgenaam zonder kwade bedoelingen al te snel geacht wordt een nalatenschap te aanvaarden, met als gevolg dat hij met zijn privévermogen zou moeten instaan voor schulden van de erflater. Daarnaast voorziet de wet in een mogelijkheid om na zuivere aanvaarding toch nog beneficiair te aanvaarden om zo onverwachte schuldeisers alsnog buiten de deur te houden. Een problematiek die nog niet helemaal is opgelost is de situatie waarbij in de erfenis een huis is opgenomen wat door de hypotheekschuld feitelijk onder water staat. Daarom is het in veel gevallen toch goed om beneficiair te aanvaarden om onnodige risico’s te vermijden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons kantoor.