Energiezuinige investeringen worden minder aantrekkelijk in 2019

donderdag 28/06/2018

Op dit moment bestaat er een regeling ter aanmoediging van energievriendelijk investeren. Dit is de energie-investeringsaftrek, afgekort EIA. Dit is een fiscale faciliteit die energiebesparing bij ondernemingen beoogt te realiseren door de marktintroducties te versnellen van innovatieve bedrijfsmiddelen, die energie-efficiënter zijn dan de gangbare bedrijfsmiddelen. De investeringen die in aftrek mogen worden genomen staan op de Energielijst (pdf) die jaarlijks wordt herzien door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Komt je investering voor op deze lijst, dan mag je op dit moment fiscaal 54,4 procent van deze investering aftrekken van je belastbare winst. Een voorwaarden voor deze fiscale aftrek is wel dat het aangeschafte bedrijfsmiddel minimaal 2.500,- heeft gekost.

In het Belastingplan van 2019 valt te lezen dat het percentage energie-investeringsaftrek in 2019 verlaagd wordt van 54,4 procent naar 45 procent. De reden voor deze verlaging is dat de stijging van de energie-investeringsaftrek in 2015 van 41,5 procent naar 58 procent niet heeft geleid tot meer duurzame investeringen. De meeste investeringen die in de periode van 2015 tot heden zijn gedaan, zouden volgens de onderzoekers ook zijn gedaan zonder deze verhoging van de energie-investeringsaftrek. Daarnaast is het percentage volgens Minister Wiebes nog steeds hoog genoeg om de ondernemers aan te sporen tot energievriendelijke investeringen.

Speel je met de gedachte om energievriendelijk te investeren en komt je investering voor op de energielijst, dan is het voordeling om in deze investering nog in 2018 af te ronden en zo nog optimaal gebruik te maken van de energie-investeringsaftrek.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.