Elektronische deponering jaarrekening

woensdag 04/05/2016

Ingang van 1 juli 2016 treedt de wet in werking die het elektronisch deponeren van de jaarrekening in het Handelsregister regelt. De Algemene maatregel van Bestuur en de nota toelichting ‘Elektronische deponering Handelsregister’ zijn gepubliceerd in het Staatsblad van 25 april 2016. Daarmee is het exclusief elektronisch deponeren in het Handelsregister een feit.

De verplichting geldt in eerste instantie voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein. Zij moeten vanaf boekjaar 2016 de jaarrekening deponeren met Standard Business Reporting (SBR) of via de online service Zelf Deponeren Jaarrekeningen (ZDJ). Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen naar verwachting vanaf boekjaar 2019. De jaarrekening op papier aanleveren kan dan niet meer.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Bron: Kamer van Koophandel