Eindejaarstips voor de ondernemer

donderdag 12/12/2013

Geschenkenregeling

U mag uw werknemer tot 70 euro per jaar een geschenk geven zonder dat uw werknemer hierover belasting hoeft te betalen. Het bedrag ad 70 euro is inclusief btw en de kosten van verpakking en bezorging. Let wel dat u als werkgever rekening dient te houden met 20% eindheffing. Wanneer u boven dit bedrag komt, dan wordt het meerdere gebruteerd. Dit kan u veel geld gaan kosten!

De eindheffing geldt overigens alleen als u in 2013 nog geen gebruik maakte van de werkkostenregeling. 

Over op IBAN

Met ingang van 1 februari 2014 worden alle huidige rekeningnummers vervangen door een nieuw, langer (internationaal) rekeningnummer (ook wel IBAN genoemd).

Vooral voor u als ondernemer komt hier nogal wat bij kijken. Zo zullen in ieder geval uw softwarepakket en briefpapier aangepast moeten worden. Wellicht is het verstandig om zo snel mogelijk te beginnen met het inventariseren van wat er allemaal aangepast dient te worden.

De website www.overopiban.nl  geeft een overzicht van alle revelante informatie waar u als ondernemer rekening mee dient te houden.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk ook met ons kantoor contact opnemen. 

Dividenduitkering

Mocht u nog overwegen om dit jaar een dividenduitkering te doen, dan is het wellicht raadzaam om hiermee te wachten tot 2014. In 2014 gaat het tarief (tijdelijk) omlaag van 25% naar 22%. Dit scheelt u dus 3% belasting.

Let wel dat u niet zomaar een dividenduitkering kan doen: er dient vooraf vastgesteld te worden of de onderneming ook na de uitkering aan haar (betalings)verplichtingen kan voldoen. Er dient te allen tijde voldoende vermogen over te blijven.

Mocht u willen weten of uw onderneming dividend kan uitkeren, neem dan contact op met ons kantoor. 

Wettelijke rente belastingdienst

Vanaf 1 januari 2014 gaat de rente die de belastingdienst bij alle aanslagen rekent omhoog.  Voor de vennootschapsbelasting gaat een ondergrens gelden van 8%. Voor de overige belastingen wordt deze ondergrens 4%. Deze rentes gaan gelden als de belastingdienst de aanslag buiten zes maanden na afloop van het belastingjaar oplegt.

Het kabinet heeft om praktische redenen besloten dat de wijzigingen effectief pas ingaan op 1 april 2014. In de praktijk betekent dit, dat de aangifte over 2013 vóór 1 april 2014 ingediend dient te zijn of dat u de belastingdienst vóór 1 mei 2014 verzoekt om een ( nadere ) voorlopige aanslag. Wanneer u dit doet, bent u geen belastingrente verschuldigd.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met ons kantoor.