Eindejaarstips vennootschapsbelasting

donderdag 10/11/2016

Het einde van het jaar nadert weer en wellicht heeft u al een redelijk inzicht in de te verwachten resultaten van uw vennootschap. Misschien zijn deze resultaten boven verwachting, misschien vallen ze u tegen. Onderstaand enkele tips om fiscale resultaten te optimaliseren.

  1. Voor winsten tot 200.000 euro geldt een tarief van 20%. Hierboven geldt een tarief van 25%. Wellicht zijn er mogelijkheden om uw winst uit te stellen, zodat uw vennootschap in het lagere tarief valt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het vormen van voorzieningen (deze dienen wel onderbouwd te kunnen worden).
  2. Verwacht u een hoog resultaat, dan kan het raadzaam zijn om nog te investeren of andere bedrijfsmiddelen aan te schaffen. Bij investeringen heeft u recht op investeringsaftrek (vanaf 2.300 euro) en heeft u kosten voor afschrijving; kleinere bedrijfsmiddelen vallen rechtstreeks in de kostensfeer.
  3. Tegenover de investeringsaftrek staat de desinvesteringsbijtelling. Wanneer u een bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na investeren, kunt u te maken krijgen met desinvesteringsbijtelling. Dit verhoogt uw resultaat. Na vijf jaar vervalt de bijtelling dus als de mogelijkheid zich voordoet, kunt u een desinvestering misschien beter nog even     uitstellen.
  4. Het vormen van een herinvesteringsreserve. Bij verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst kan het gunstiger zijn om de winst te reserveren. U dient echter wel het voornemen te hebben om te gaan herinvesteren, anders valt de winst alsnog vrij ten gunste van het resultaat.
  5. Als u nog ondernemingsverliezen uit oude jaren heeft, kunnen deze verrekend worden met toekomstige winsten. Houdt u er wel rekening mee, dat verrekenbare verliezen na negen jaar verdampen (eind 2016 verdampen de nog niet verrekende verliezen uit 2007). Wellicht zijn er nog mogelijkheden om winsten naar voren te halen, zodat u oude verliezen nog optimaal kunt benutten.
  6. Andersom kunt u een verlies in het huidige boekjaar verrekenen met de winst van het voorgaande boekjaar ( maximaal één jaar terug ). Het verlies wordt dan met de winst van het vorige jaar verrekend, waardoor u vennootschapsbelasting kunt terugvragen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Wellicht kan er een afspraak gemaakt worden om na te gaan hoe bovenstaande op uw onderneming van toepassing kan zijn.