Einde kantonrechtersformule

woensdag 08/10/2014

Ontslaat u een medewerker (tijdelijk of vast) die minimaal 2 jaar bij u in dienst is? Dan betaalt u uw medewerker vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding. Uw medewerker kan deze vergoeding gebruiken voor (om)scholing naar ander werk of outplacement.

De transitievergoeding komt in de plaats van de huidige ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. Beiden zijn gerelateerd aan het aantal jaren dat uw medewerker bij u in dienst is geweest.

Voor de transitievergoeding geldt:

  • Uw ontslagen medewerker krijgt per gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris als vergoeding.
  • Heeft uw medewerker 10 jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een 1/2 maandsalaris per dienstjaar.
  • Is uw medewerker 50 jaar of ouder? En heeft hij 10 jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. Dit geldt niet als u minder dan 25 werknemers in dienst hebt.

Werkgevers met minder dan 25 werknemers mogen tot 2020 bij de berekening van de transitievergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband vanaf 1 mei 2013. De dienstjaren van voor die datum worden niet meegenomen in de transitievergoeding. Dit geldt  alleen als het ontslag voortvloeit uit de slechte financiële situatie van de werkgever.

De transitievergoeding is maximaal 75.000, tenzij uw medewerker meer dan 75.000 verdient. Dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

Voor het betalen van de transitievergoeding kunt u met de medewerker een betalingsregeling afspreken.

U hoeft geen transitievergoeding te betalen:

  • als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw medewerker.
  • als uw medewerker onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt. Ook niet als u uw medewerker ontslaat als hij inmiddels 18 jaar is.
  • als uw medewerker de pensioengerechtigde leeftijd heeft.
  • bij uw faillissement, uw surseance van betaling of als u in de schuldsanering zit.

Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan u of uw medewerker? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.